ข่าวและประกาศของเว็บ

ประกาศ นัดหมายเรียน Online MAT1411 แคลคูลัส กลุ่ม 2

ประกาศ นัดหมายเรียน Online MAT1411 แคลคูลัส กลุ่ม 2

Number of replies: 0

นักศึกษาที่เรียนวิชา MAT1411 แคลคูลัส 1 กลุ่ม 2 เวลา 14.00-17.00 น . 

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2565   ให้เข้าห้องเรียนออนไลน์  MEET  

 https://meet.google.com/mgr-htrh-bjr