ข่าวและประกาศของเว็บ

ประกาศ นัดหมายเรียนออนไลน์ MAT1411 แคลคุลัส กลุ่ม 001 1

ประกาศ นัดหมายเรียนออนไลน์ MAT1411 แคลคุลัส กลุ่ม 001 1

Number of replies: 0

นักศึกษาที่เรียนวิชา MAT1411 แคลคูลัส 1 กลุ่ม 1 เวลา 8.00-11.00 น . 

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2565   ให้เข้าห้องเรียนออนไลน์  MEET  

 https://meet.google.com/mpx-qdrj-tnb