ความหมาย ประวัติ และความสำคัญของอาหารและโภชนาการ  สารอาหารพื้นฐาน โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่และน้ำ  ปัญหาโภชนาการในประเทศไทย บริโภคนิสัยของคนไทย  โภชนบัญญัติ ฉลากโภชนาการ

ตัวอย่างวีดีโอ : 
ตอน Protein nutrients บรรยายสด ไม่มีตัดต่อ