คำอธิบายรายวิชา 

ความหมายและความสำคัญ หลักการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพให้มีภาวะโภชนาการที่ดี ชนิดและประเภทผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ  แมคโครไบโอติกส์  อาหารชีวจิต  อาหารสมุนไพร  อาหารต้านมะเร็ง อาหารทางเลือกใหม่ การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ ปฏิบัติการจัดทำอาหารเพื่อสุขภาพ

ตัวอย่างวีดีโอ : 

ตอน Phytochemicals บรรยายสด ไม่มีตัดต่อ