คำอธิบายรายวิชา

ประวัติ ลักษณะ ประเภทของอาหารชาววัง วิวัฒนาการของอาหารไทยชาววัง เทคนิคการทำอาหารไทยชาววัง การจัดตกแต่งอาหาร การจัดสำรับอาหารไทยชาววัง การทำอาหารไทยชาววังตำรับสวนสุนันทา การทำอาหารไทยจากตำรับฃาววัง  ปฏิบัติการทำอาหารไทยตำรับชาววัง


ตัวอย่างวีดีโอ : 
ตอน อาหารไทยชาววัง บรรยายสด ไม่มีตัดต่อ