เอกลักษณ์คุณค่าและวัฒนธรรมการกินของอาหารไทย ประเภทของอาหารไทย กรรมวิธีการปรุงและการจัดเสิร์ฟ คุณลักษณะและรสชาติอาหารไทย แนวทางการอนุรักษ์อาหารไทย ปฏิบัติการประกอบอาหารไทยและอาหารท้องถิ่น

       Identity and valuable of Thai Cuisine. (Identity, valuable, eating habits and traditions of Thai Cuisine.) Types of Thai food. Method of cookery and serving. Qualification and Evaluation of Thai food. Conservation guidelines for Thai Cuisine, Practicum for preparing Thai Cuisine and each region foods.